Contributie

Rekening: NL65RABO0348056516

Incassantnr: NL71ZZZ400461580000

Kenmerk: gym 23-… ,  vol 23-… of tur 23-…

Wegens contributie

Inning van de contributie en bondscontributie gaat via automatische incasso:

4 keer per jaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Gymnastiek:        
Ouder en Kind  €   20,50      
Groep 2  €   30,75      
Groep 3,4 en 5  €   41,00      
Springgroep  €   41,00      
Gym en Springgroep  €   61,50      
Keep-Fit  €   43,50      
Turnen DET  € 100,00 of € 120,00  
 Wedstrijdkosten turnen    1 x per jaar €    15,00 of € 50,00  
         
1 keer per jaar bondscontributie:        
junioren  €   26.00      
senioren  €   32.00      
         
Volleybal:        
Dames 1  €   54,00      
Dames 2 en 3  €   49,75      
Heren  €   49,75      
             
 1 keer per jaar wedstrijdkosten: €   100,00      
         
         
         
De contributie (incasso) wordt in onderstaande weken, op de maandag, geïnd        
1e termijn in week 36    
2e termijn in week 47    
3e termijn in week 7    
4e termijn in week 18    
Bondscontributie  KNGU in week 44    
         
wedstrijdkosten turnen in week 11    
wedstrijdkosten Volleybal in week 44    
Donateurskaarten in week  47    


Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.

Zie onderstaande linken

meedoen.borger-odoorn.nl        of       jeugdfonds sport en cultuur

Schuiven naar boven